PRIVACY POLICY

Privacybeleid Platform Agrotoerisme

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-09-2020

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij hier verder mee doen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Platform Agrotoerisme. U dient zich ervan bewust te zijn dat Platform Agrotoerisme niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere partijen, websites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten en geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Platform Agrotoerisme kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Platform Agrotoerisme, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Platform Agrotoerisme verstrekt. Platform Agrotoerisme kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Platform Agrotoerisme gegevens nodig heeft

Platform Agrotoerisme verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Platform Agrotoerisme uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Platform Agrotoerisme gegevens bewaart

Platform Agrotoerisme bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Platform Agrotoerisme verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen door contact op te nemen. Platform Agrotoerisme zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Platform Agrotoerisme neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Platform Agrotoerisme maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

COOKIES POLICY